Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Logo EFRR
Logo IROPObjednávky a zmluvy týkajúce sa projektu

„Red Point – coworking, produkčné a postprodukčné štúdio“

Kód projektu v ITMS2014+: 302031G021

Comments are closed.